Използвани продукти:

АГАР АГАР
ЛИОФИЛЗИРАНИ ЛИМОНИ НА ПРАХ

Шеф Милен Златев
гр.София