Качество без компромиси!

Обадете се:   София / 0887 61 07 57

Варна / 088 559 7757

Използвани продукти:

АГАР АГАР
лИО ЦВЯТ ОТ МЕТЛИЧИНА

Шеф Анастас Георгиев
гр. Пловдив
Ресторант Панорама – hotel Sankt Peterburg