Качество без компромиси!

Обадете се:   София / 0887 61 07 57

Варна / 088 559 7757

Емулсията е смес от две или повече течности, които обикновено са несмесими. Тя е част от общ клас на двуфазни системи от материя наречена колоиди. По принцип емулсията е нестабилна. Две течности могат да образуват различни видове емулсии. Като например масло и вода могат да се образуват първо емулсия масло във вода където маслото е дисперсна фаза а водата е непрекъсната фаза. Второ, те могат да образуват и емулсия вода в масло, където водата е деспергирана фаза и маслото е непрекъсната фаза.На практика всички традиционни сосове се опитват да разрешат проблема с емулсията, и бързо изброяване на емулсии за готвене и в сладкиши показват голямото значение на тази тема: сосове, кремове, сладолед, радиери, суфле, бисквити, Ганаши, мус и др. Нашата гама за продукти покрива нуждите от емулсия на съвременната кухня съгласно принципа на максимално зачитане на емулгизирани аромати