Качество без компромиси!

Обадете се: 0887 61 07 57

Аериращи

Аерераторите са от една страна производно на емулсиите. Като цяло, разбъркване емулсии позволяват включването на въздушни молекули в емулсия. Но също така албумин действа като аериращ агент в монтирани меренгове, мусове, облаци и т. н.