Качество без компромиси!

Обадете се:   София / 0887 61 07 57

Варна / 088 559 7757

Сгъстяващи

Сгъстител е текстит, който ни позволява да получим повече или по-малко вискозни разтвори, въпреки че не образуват гелове. Гамата сгъстители на соса позволява вариация от най-малко дебели до най-гъсти с различни текстури: култ, яйчен крем, мехлем и т. н., за да се адаптира към всяка гастрономически нужда. Винаги зачитайки аромата на текстит елемента.