Качество без компромиси!

Обадете се: 0887 61 07 57

Сгъстяващи

Сгъстител е текстит, който ни позволява да получим повече или по-малко вискозни разтвори, въпреки че не образуват гелове. Гамата сгъстители на соса позволява вариация от най-малко дебели до най-гъсти с различни текстури: култ, яйчен крем, мехлем и т. н., за да се адаптира към всяка гастрономически нужда. Винаги зачитайки аромата на текстит елемента.