Използвани продукти:

ПЕКТИН NH ( FRUIT PECTIN NH)
CITRIC ACID

Пайстри Шеф Венелина Иванова
гр. Пловдиш
13Grams- Ръчни Шоколадови Бонбони