Качество без компромиси!

Обадете се:   София / 0887 61 07 57

Варна / 088 559 7757

Използвани продукти:

ПЕКТИН NH ( FRUIT PECTIN NH)
CITRIC ACID

Пайстри Шеф Венелина Иванова
гр. Пловдиш
13Grams- Ръчни Шоколадови Бонбони